ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 ธ.ค. 2564
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
23 ธ.ค. 2564
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
22 ธ.ค. 2564
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
21 ธ.ค. 2564
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
21 ธ.ค. 2564
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เสา คสล. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
17 ธ.ค. 2564
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กณ ๗๑๙๑ จำนวน ๑ คัน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
17 ธ.ค. 2564
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
17 ธ.ค. 2564
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน ๓๒.๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
16 ธ.ค. 2564
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และที่ปัดน้ำฝน รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๗๒๘๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
15 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119