ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัวเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๙-๐๐๐๒ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 พ.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 พ.ค. 2565
3 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านนายสมนึก แก้วศรีจันทร์ หมู่ที่ 8 โดยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 เม.ย. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะหาดแพรกเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 เม.ย. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 เม.ย. 2565
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเหมาแก้ปัญหาเครื่องสูบน้ำบาดาลติดค้างในบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 เม.ย. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เต็นท์ พร้อมโต๊ะ;เก้าอี้,ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 เม.ย. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 เม.ย. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 เม.ย. 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117