ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ pvc ขนาด ศก.๖ นิ้ว สำนักเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 พ.ย. 2562
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 พ.ย. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
06 พ.ย. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำชุมชนบ้านบางทราย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 พ.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ต.ค. 2562
6 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
29 ต.ค. 2562
7 ประกาศ ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขาด ศก.๖ นิ้ว สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 ต.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 ต.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ต.ค. 2562
10 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำชุมชนบ้านบางทราย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65