ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560) ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 เม.ย. 2559
52 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
12 ก.พ. 2559
53 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
224
09 ก.พ. 2559
54 ประกาศเรื่องแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ก.พ. 2559
55 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
04 ม.ค. 2559
56 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๕๙ ไปรับแบบพิม ดาวน์โหลดเอกสาร
208
29 ธ.ค. 2558
57 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
29 ธ.ค. 2558
58 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรือง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีป้ายอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๙ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
25 ธ.ค. 2558
59 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก(นักบริหารงานช่าง ๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
265
24 ธ.ค. 2558
60 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก (นักบริหารงานการคลัง ๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
241
24 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24