ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
30 มี.ค. 2561
32 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหน้าสตน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
29 ม.ค. 2561
33 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 ม.ค. 2561
34 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
29 ธ.ค. 2560
35 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
15 ธ.ค. 2560
36 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีป้าย ในเขตเทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีฯ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
63
15 ธ.ค. 2560
37 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีฯ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 ธ.ค. 2560
38 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
31 ต.ค. 2560
39 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
143
19 เม.ย. 2560
40 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
82
10 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24