ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
12 มี.ค. 2563
12 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
14 ก.พ. 2563
13 รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
31 ม.ค. 2563
14 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์หลักเกณ์และวิธีการชำระภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 ม.ค. 2563
15 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
27 พ.ย. 2562
16 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีป้าย ในเขตเทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีฯ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
30
31 ต.ค. 2562
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 มิ.ย. 2562
18 ประชาสัมพันธ์โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
22 พ.ค. 2562
19 ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
30 เม.ย. 2562
20 เผยแพร่เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหน้าสตน
40
09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24