ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 ต.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
20 ต.ค. 2564
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) หรือสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
18 ต.ค. 2564
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
27 ก.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
22 ก.ค. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
12 ก.ค. 2564
7 รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
106
12 ก.ค. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) หรือสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
07 ก.ค. 2564
9 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผน ไตรมาส3ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
05 ก.ค. 2564
10 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
28 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27