ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
22 ก.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
12 ก.ค. 2564
3 รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 ก.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) หรือสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 ก.ค. 2564
5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผน ไตรมาส3ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ก.ค. 2564
6 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 มิ.ย. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ดาวน์โหลดเอกสาร
70
28 มิ.ย. 2564
8 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
11 มิ.ย. 2564
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
04 มิ.ย. 2564
10 การป้องกันการแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณีผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26