ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลด้านการส่งเาริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 พ.ค. 2565
2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 ก.พ. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 ก.พ. 2565
4 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
145
25 ต.ค. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
20 ต.ค. 2564
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) หรือสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
18 ต.ค. 2564
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
169
27 ก.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
168
22 ก.ค. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
159
12 ก.ค. 2564
10 รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
150
12 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27