ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เปลี่ยนแปลงวันเวลาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการ
  รายละเอียด :

 เปลี่ยนแปลงวันเวลาขายทอดตลาด 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 138 คน