ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเหมาแก้ปัญหาเครื่องสูบน้ำบาดาลติดค้างในบ่อบาดาล
  รายละเอียด :

 ตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน